Strona Główna

ISSN 1230-3534, eISSN 2449-9897

Czasopismo Hutnik-Wiadomości Hutnicze jest jedynym naukowo-technicznym czasopismem prezentującym zagadnienia hutnictwa żelaza w Polsce od roku 1929.

Czasopismo naukowo-techniczne Hutnik-Wiadomości Hutnicze prezentuje technologie i urządzenia do wytwarzania żelaza i jego stopów oraz kształtowania hutniczych wyrobów stalowych. Publikowane są także prezentacje prac badawczych i technicznych realizacji, publikacje o problemach występujących w hutach, jak: automatyzacja, mechanizacja, komputeryzacja, energetyka, ekologia, gospodarka remontowa, ekonomika produkcji, a także nowości światowe i krajowe (kronika, krótkie informacje z czasopism zagranicznych, patenty i wynalazki).

Wszystkie artykuły o charakterze naukowym są recenzowane. Artykuły publikowane w naszym czasopiśmie w rankingu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego otrzymują 7 pkt.

Z przyjemnością informujemy, że czasopismo Hutnik-Wiadomości Hutnicze pozytywnie przeszło proces ewaluacji ICI Journals Master List, której wynikiem jest przyznanie wskaźnika ICV (Index Copernicus Value) w wysokości 56,15 pkt. Wartość znormalizowana wynosi 5,93 pkt.

 

————————————————————

Bieżący numer

Hutnik-Wiadomości Hutnicze nr 10/2017:

TURCZYN S. ŻUREK W, DYMARA M, ZYCH D.
Innowacyjny i kompleksowy proces wytwarzania walców stalowych z kutymi bruzdami
Innovative and complex production process for forged rolls with grooves

 

WOŹNIAK D., KASPROWICZ J., ŻAK S.
Badanie naprężeń własnych w szynach kolejowych
Research of residual stresses in railway rails

KUŹMIŃSKI Z., TURCZYN S., DZIEDZIC M., PŁATEK K.
Wpływ warunków odkształcenia plastycznego na gorąco na zmiany naprężenia
uplastyczniającego stali 09G2S/C
Influence of hot plastic deformation condition on the change of yield stress of
09G2S/C steel

PŁATEK K., KUŹMIŃSKI Z., TURCZYN S., DZIEDZIC M.
Charakterystyki zmian naprężenia uplastyczniającego stali wielofazowej
C-Mn-Al-Si w zależności od parametrów procesu
Changes in characteristics of flow stress of C-Mn-Al-Si multiphase steel in relation
to process parameters

SZOTA P., MRÓZ S., STEFANIK A., ZYGMUNT T.
Opracowanie kalibrowania walców do walcowania profilu podkładki szynowej
KB65 w walcowni D-815 ArcelorMittal Poland S.A. Zakład Huta Królewska
Development of a new roll pass design for the rolling process of KB65 ribbed sole-
-plate profile in the D-815 rolling mill of ArcelorMittal Poland S.A. Zakład Huta
Królewska

STRYCHARSKA D., MRÓZ S., SZOTA P.
Nowy układ wykrojów rozcinających do walcowania prętów żebrowanych
z wzdłużnym rozdzielaniem pasma
A new slitting pass system to the ribbed bars rolling process with longitudinal band
separation

DZIEDZIC M. TURCZYN S. KUŹMIŃSKI Z. PŁATEK K.
Nowe kalibrowanie walców walcarki wstępnej do walcowania walcówki ze
stopów aluminium
New roll pass design of the roughing stand for rolling of wire rod from the aluminium
alloys

DZIEDZIC M., TURCZYN S., KUŹMIŃSKI Z., MICHAŁOWSKI M., PŁATEK K.
Badanie procesu prostowania dwuteowników z wykorzystaniem modelowania
numerycznego
Investigation of the straightening process of beams using numerical modelling