Strona Główna

ISSN 1230-3534, eISSN 2449-9897

Czasopismo Hutnik-Wiadomości Hutnicze jest jedynym naukowo-technicznym czasopismem prezentującym zagadnienia hutnictwa żelaza w Polsce od roku 1929.

Czasopismo naukowo-techniczne HUTNIK-Wiadomości Hutnicze prezentuje technologie i urządzenia do wytwarzania żelaza i jego stopów oraz kształtowania hutniczych wyrobów stalowych. Publikowane są także prezentacje prac badawczych i technicznych realizacji, publikacje o problemach występujących w hutach, jak: automatyzacja, mechanizacja, komputeryzacja, energetyka, ekologia, gospodarka remontowa, ekonomika produkcji, a także nowości światowe i krajowe (kronika, krótkie informacje z czasopism zagranicznych, patenty i wynalazki).

Wszystkie artykuły o charakterze naukowym są recenzowane. Artykuły publikowane w naszym czasopiśmie w rankingu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego otrzymują 7 pkt.

Z przyjemnością informujemy, że czasopismo Hutnik-Wiadomości Hutnicze pozytywnie przeszło proces ewaluacji ICI Journals Master List, której wynikiem jest przyznanie wskaźnika ICV (Index Copernicus Value) w wysokości 56,15 pkt. Wartość znormalizowana wynosi 5,93 pkt.

 

Szanownym Autorom i Czytelnikom
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku
2017
Najserdeczniejsze Życzenia dalszych sukcesów
naukowych oraz osiągnięć zawodowych, a także
zdrowia i pomyślności
w życiu osobistymi i rodzinnym
składa Redakcja

 

Bieżący numer Hutnik-Wiadomości Hutnicze nr 12/2016:

KOSOŃ-SCHAB A., SMOCZEK J., SZPYTKO J.
Wpływ naprężeń wywołanych obciążeniem belki na poziom własnego pola magnetycznego badanego za pomocą
metody magnetycznej pamięci metalu
Influence of load variation on magnetic memory method-based inspection of a beam

BIELNICKI M., JOWSA J., PRZEGRAŁEK P.
Badania przemysłowe oraz modelowanie matematyczne kształtowania się menisku stali i ciekłego żużla w krystalizatorze
do ciągłego odlewania wlewków płaskich
Industrial investigations and mathematical modeling of the formation of steel meniscus and liquid slag in mould used to
continuous slabs casting

WYCIŚLIK A.
Krótki rys historyczny rozwoju analityki hutniczej
A short historical overview of the metallurgical analytics development

WIESZAŁA R., TOMASZEWSKA A.
Wybrane właściwości tribologiczne stopu Fe-38Al
Tribological properties of Fe-38Al alloy