Strona Główna

ISSN 1230-3534, eISSN 2449-9897

Czasopismo Hutnik-Wiadomości Hutnicze jest jedynym naukowo-technicznym czasopismem prezentującym zagadnienia hutnictwa żelaza w Polsce od roku 1929.

Czasopismo naukowo-techniczne Hutnik-Wiadomości Hutnicze prezentuje technologie i urządzenia do wytwarzania żelaza i jego stopów oraz kształtowania hutniczych wyrobów stalowych. Publikowane są także prezentacje prac badawczych i technicznych realizacji, publikacje o problemach występujących w hutach, jak: automatyzacja, mechanizacja, komputeryzacja, energetyka, ekologia, gospodarka remontowa, ekonomika produkcji, a także nowości światowe i krajowe (kronika, krótkie informacje z czasopism zagranicznych, patenty i wynalazki).

Wszystkie artykuły o charakterze naukowym są recenzowane. Artykuły publikowane w naszym czasopiśmie w rankingu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego otrzymują 7 pkt.

Z przyjemnością informujemy, że czasopismo Hutnik-Wiadomości Hutnicze pozytywnie przeszło proces ewaluacji ICI Journals Master List, której wynikiem jest przyznanie wskaźnika ICV (Index Copernicus Value) w wysokości 56,15 pkt. Wartość znormalizowana wynosi 5,93 pkt.

 

————————————————————

Bieżący numer

Hutnik-Wiadomości Hutnicze nr 2/2018:

 

KOSHARNA S., ŠÁNDOROVÁ K., SEMANOVÁ Z., DŽUPKOVÁ M.

Economical and legal aspects in maintaining the assimilation capability of the environment in iron-ore mining and metallurgical areas on the example of enterprises in Kryvyi Rih and Kosice regions

Aspekty ekonomiczne i prawne w utrzymaniu zdolności asymilacyjnej środowiska w obszarach wydobycia rud żelaza i hutniczych na przykładzie przedsiębiorstw z regionów Krzywy Róg i Koszyce 


GAJDZIK B.

Wpływ czynników scenariuszy stanów otoczenia na prognozowaną wielkość produkcji stali w Polsce

The effort of factors in scenarios of the environment states on forecasted volume of steel production in Poland 


STRADOMSKI G., JASIŃSKA J., LABER K., SAWICKI S.

The sigma phase precipitation during high temperature deformation of the X2CrNiMoN25-7-4 duplex steel

Wydzielanie się fazy sigma w trakcie odkształcania na gorąco stali dupleks X2CrNiMoN25-7-4


KUBIK A., BĄKOWSKI H., HADRYŚ D.

Analiza zużycia jednoimiennej pary tribologicznej w skojarzeniu ślizgowym

Analysis of tribological couple wear in a sliding conditions