Contact

Editorial Office:
ul. Krasińskiego 13, skr. poczt. 221
tel./fax (32) 603-4135
e-mail redaktor naczelny: andrzej.wycislik@polsl.pl
e-mail redakcja: redakcja.hutnik@gmail.com

Publisher:
Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT, Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
tel.: (22) 818-09-18, (22) 818-98-32, fax: (22) 619-21-87

e-mail: sekretariat@sigma-not.pl

Dodaj komentarz