Kontakt

Redakcja:
ul. Podgórna 4
tel./fax (32) 603-43-15
e-mail redaktor naczelny: andrzej.wycislik@polsl.pl
e-mail redakcja: redakcja.hutnik@gmail.com

Artykuły w wersji elektronicznej mogą być przesyłane do redakcji na adres: redakcja.hutnik@gmail.com

Wydawca:

Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Sp. z o.o.,

Internet: http://www.sigma-not.pl

Sekretariat: e-mail: sekretariat@sigma-not.pl
Prenumerata e-mail: prenumerata@sigma-not.pl

Informacje e-mail: informacja@sigma-not.pl. Dział Reklamy i Marketingu,
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004,
tel./fax: 22 827-43-65, tel. 22 619-22-41 wew. 215,
e-mail: reklama@sigma-not.pl.