Kontakt

Redakcja:
ul. Podgórna 4
tel./fax (32) 603-43-15
e-mail redaktor naczelny: andrzej.wycislik@polsl.pl
e-mail redakcja: redakcja.hutnik@gmail.com

Artykuły w wersji elektronicznej mogą być przesyłane do redakcji na adres: redakcja.hutnik@gmail.com

Wydawca:

Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Sp. z o.o.,

Internet: http://www.sigma-not.pl

Sekretariat: e-mail: sekretariat@sigma-not.pl
Prenumerata e-mail: prenumerata@sigma-not.pl

Informacje e-mail: informacja@sigma-not.pl.

Dział Reklamy i Marketingu
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa,
tel./fax: 22 827-43-65
e-mail: reklama@sigma-not.pl

Dodaj komentarz