Redakcja

KOLEGIUM REDAKCYJNE

Redaktor Naczelny :

Prof. dr hab. inż. Andrzej Wyciślik – Politechnika Śląska w Gliwicach

Redaktorzy  Tematyczni:

Prof. dr hab. inż. Bogdan Garbarz  – Instytut Metalurgii Żelaza w Gliwicach

Prof. dr hab inż. Zdzisław Kudliński – Politechnika Śląska w Gliwicach

Prof. dr hab inż. Zbigniew Malinowski – AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Nowakowski – AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Redaktor statystyczny:

Dr hab inż. Bolesław Machulec, prof. nzw. w Pol. Śl. – Politechnika Śląska w Gliwicach

Redaktor Techniczny

Dr inż. Robert Wieszała – Politechnika Śląska w Gliwicach

Redaktor Techniczny ds. Korekty:

Dr inż. Małgorzata Hordyńska 

RADA NAUKOWA

Przewodniczący: Prof. zw. dr hab. inż. Henryk Dyja

Członkowie: Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Derda, Prof. Dr. Ing. Mária Fröhlichová (Słowacja, Technická Univerzita, Košice), Prof. zw. dr hab. inż. Franciszek Grosman, Prof. Dr. Ing. Rudolf Kawalla (Niemcy, TU Bergakademie Freiberg, Institut für Metallformung),
Prof. Dr. Ing. Imre Kiss (Rumunia, University Politehnika Timisoara), Prof. Dr.
ing. Jiři Kliber (Czechy, VŠB Technická Univerzita v Ostravé), Prof. zw. dr
hab. inż. Jerzy Pacyna, Prof. dr hab. inż. Józef Paduch, Prof. Dr. ing. Ivo Schindler (Czechy, VŠB Technická Univerzita v Ostravé), Prof. dr Victor Zymla (Francja, Ecole Centrale Paris, Laboratoire de Genie des Procedes et Materiaux), Dr inż. Bożena Gajdzik (sekretarz).

RECENZENCI

Dr hab. inż.  Adamiec  Janusz, Dr hab. inż. Banaś  Krzysztof, prof.  AGH, Prof. dr hab. inż. Bokuvka  Otakar, Prof. dr hab. inż. Buczek Bronisław, Prof. dr hab. inż. Budzik  Ryszard, Dr hab. inż. Cieśla  Marek, Prof. Pol. Śl., Prof. dr hab. inż. Dyja Henryk, Dr inż. Gajdzik Bożena, Prof. dr hab. inż. Garbarz Bogdan, Prof. dr hab. inż. Gontarz  Andrzej, Prof. dr hab. inż. Hadasik  Eugeniusz, Prof. dr hab. inż. Hernas Adam, Prof. dr hab. inż. Jowsa  Jan, Dr hab. inż. Karbowniczek  Mirosław Prof. AGH, Dr hab. inż. Kawałek Anna, Prof. PCz,  Dr hab. inż. Kieloch  Marian, Prof. PCz, Prof. dr hab. inż. Knych  Tadeusz, Dr inż. Konstanciak Anna, Dr hab. inż. Liberski  Piotr, Prof. Pol. Śl., Dr hab. inż. Lis Teresa, Prof. Pol. Śl., Prof. dr hab. inż. Łazarz Bogusław, Prof. dr hab. inż. Łędzki  Andrzej, Prof. dr hab. inż. Łuksza  Janusz, Dr hab. inż. Machulec  Bolesław, Prof. dr hab. inż. Malinowski  Zbigniew, Prof. dr hab. inż. Mróz  Jan, Prof. dr hab. inż. Muskalski  Zbigniew, Dr hab inż. Niesler  Marian prof. IMŻ., Prof. dr hab. inż. Nowakowski  Andrzej, Prof. dr hab. inż. Pater  Zbigniew, Dr hab. inż. Pawłowska Grażyna, Dr  inż. Pietras  Adam, Prof. dr hab. inż. Pietrzyk Maciej, Dr hab. inż. Roszak  Marek, Dr hab. inż. Saternus Mariola, Prof. dr hab. inż. Schindler Ivo, Prof. dr hab. inż. Sińczak  Jan, Prof. dr hab. inż. Svetlichnyj  Dmytro, Prof. dr hab. inż. Szpytko  Janusz, Dr hab. inż. Szymszal  Jan, Prof. dr hab. inż. Telejko  Tadeusz, Prof. dr hab. inż. Turczyn  Stanisław, Dr hab. inż. Warzecha Marek, Prof. dr hab. inż.  Węgrzyn Tomasz, Prof. dr hab. Wieczorek  Tadeusz, Prof. dr hab. inż. Wiencek  Kurt, Dr inż. Wieszała  Robert, Prof. dr hab. inż. Woźnica Henryk, Prof. dr hab. inż. Wyciślik Andrzej, Prof. dr hab. inż.  Zielińska-Lipiec Anna, Prof. dr hab. Żelechower  Michał

Wersja papierowa jest wersją pierwotną.
Wszystkie artykuły o charakterze naukowym są recenzowane. Artykuły publikowane w czasopiśmie Hutnik-Wiadomości Hutnicze w rankingu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego otrzymują 5 punktów.

Dodaj komentarz